Εθνικός και Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός Γνώσεων για το Χρήμα – European Money Quiz Απευθύνεται σε μαθητές Γ΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου και θα διενεργηθεί διαδικτυακά

Έγγραφο Φ15/142039/Δ2/19-10-2020 του Υπουργείου Παιδείας

Το ΥΠΑΙΘ εγκρίνει την πραγματοποίηση του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Γνώσεων για το Χρήμα – European Money Quiz για το σχολικό έτος 2020-2021 που απευθύνεται σε μαθητές Γ΄ Γυμνασίου ή/και Α΄ Λυκείου.

Ο Διαγωνισμός European Money Quiz, ο οποίος θα διενεργηθεί διαδικτυακά, είναι παιχνίδι γνώσεων για το χρήμα και έχει δημιουργηθεί με στόχο να αποτελέσει εργαλείο για τη βελτίωση του χρηματοπιστωτικού εγγραμματισμού των μαθητών.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19 και σύμφωνα με τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις:

Όσον αφορά στην αποστολή αντιγράφων της ελληνικής έκδοσης του βιβλίου «Πρώτα Χρηματοοικονομικά βήματα» από την Ε.Ε.Τ. προς εκπαιδευτικούς Γυμνασίων (ΠΕ80 ή ΠΕ78), αυτή εγκρίνεται προκειμένου να μελετηθεί ή και να αξιοποιηθεί κατά την κρίση τους στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας χωρίς, ωστόσο, να δίνεται έγκριση άμεσης χρήσης ή διανομής του βιβλίου στους μαθητές.

Διαβάστε το έγγραφο

Περισσότερες πληροφορίες

Μετάβαση στο περιεχόμενο