Εργαστήρια Πληροφορικής και Εργαστηριακά Κέντρα

Έγγραφο 195882/Δ4/17-11-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Με αφορμή ερωτήματα που τίθενται στην υπηρεσία μας, θεωρούμε σκόπιμο να σας ενημερώσουμε ότι όλα τα εργαστήρια όπως και τα εργαστήρια πληροφορικής των ΕΠΑΛ εντάσσονται σε Ε.Κ. που λειτουργεί στην ίδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή σε Σ.Ε. σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 12 της με αριθ. 96004/Δ4/01-07-2015 (ΦΕΚ 1318 Β΄) Υπουργικής Απόφασης. Η λειτουργία των παραπάνω εργαστηρίων, η επιλογή των υπευθύνων εργαστηρίων κατεύθυνσης, τα καθήκοντά τους και οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια τα αφορά, ορίζονται με τις διατάξεις της παραπάνω Υ.Α.

Διαβάστε το έγγραφο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο