Έρευνα του ΥΠΑΙΘ σχετικά με τις επιπτώσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα μαθησιακά αποτελέσματα και στην ψυχοκοινωνική εξέλιξη των μαθητών Το Γυμνάσιο Βεύης και το 3ο ΓΕΛ Φλώρινας μεταξύ των σχολείων που θα συμμετάσχουν


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 61255/ΓΔ4/28-05-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε συνεργασία με το ΙΕΠ και το Εργαστήριο Σχολικής Ψυχολογίας του τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ, υλοποιούν έρευνα με τίτλο: «Διερεύνηση απόψεων μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών αναφορικά με επιπτώσεις της απομάκρυνσης από τη διά ζώσηςδιδασκαλία και την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης του COVID-19».

Στο πλαίσιο της έρευνας έχει σχεδιαστεί ανώνυμο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο το οποίο απευθύνεται σε μαθητές όλων των τύπων των Γυμνασίων και Λυκείων της χώρας. Ο σκοπός του ερωτηματολογίου είναι να αντλήσει έγκυρα και αξιόπιστα ερευνητικά δεδομένα αναφορικά με τις επιπτώσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης α) στα μαθησιακά αποτελέσματα και β) στην ψυχοκοινωνική εξέλιξη των μαθητών. Το ερωτηματολόγιο προβλέπεται να διανεμηθεί σε τυχαίο και αντιπροσωπευτικό δείγμα 2.000 μαθητών.

Για τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων παρακαλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές να αποστείλουν τον σύνδεσμο που θα τους σταλεί μέσω email, την Δευτέρα 31-05-2021 στο δείγμα των σχολείων της Περιφέρειάς τους που έχει επιλεγεί με την μέθοδο της τυχαίας, πολυσταδιακής και στρωματοποιημένης δειγματοληψίας. Επισημαίνεται ότι ο σύνδεσμος αυτός θα πρέπει να κοινοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο στους μαθητές που θα λάβουν μέρος στην έρευνα. Η επιλογή των μαθητών που θα λάβουν μέρος σε κάθε σχολική μονάδα θα πραγματοποιηθεί από τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων με τυχαίο τρόπο.

Το ερωτηματολόγιο θα είναι διαθέσιμο προς συμπλήρωση από την Δευτέρα 31-05-2021 και ώρα 11:00 έως την Παρασκευή 04-06-2021 και ώρα 14:00.

Προϋπόθεση συμμετοχής των μαθητών είναι η προηγούμενη εξασφάλιση της συγκατάθεσης των γονέων/κηδεμόνων. Για τον λόγο αυτό επισυνάπτεται έντυπο συγκατάθεσης το οποίο οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων θα πρέπει να αποστείλουν άμεσα στους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών που θα συμμετέχουν στην έρευνα και να το συλλέξουν με κάθε πρόσφορο τρόπο. Οι σχετικές δηλώσεις συγκατάθεσης, με μέριμνα των Διευθυντών των σχολικών μονάδων, διατηρούνται σε σχετικό αρχείο το οποίο δημιουργείται για τον λόγο αυτό.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, η οποία αναμένεται να έχει διάρκεια περίπου 15 λεπτών προτείνεται να πραγματοποιείται, σε χρόνο που ορίζει ο σύλλογος διδασκόντων, στο εργαστήριο πληροφορικής της σχολικής μονάδας, παρουσία δύο εκπαιδευτικών (εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον ειδικότητας ΠΕ 86), τηρώντας όλους τους όρους και τα πρωτόκολλα υγειονομικής προστασίας από τον Covid-19 τα οποία έχει θέσει ο ΕΟΔΥ.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares