Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων: Βήματα Δημοκρατίας-Κάνοντας πράξη τη συμμετοχή (2023-2024)» Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τα ενδιαφερόμενα σχολεία


άκουσε το άρθρο

ΥΠΑΙΘΑ, Αριθμ. Πρωτ. : Φ14.1/112127/Δ2/06/10/2023

Ενημέρωση σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων: Βήματα Δημοκρατίας-Κάνοντας πράξη τη συμμετοχή (2023-2024)»

Σχετ. έγγρ.: το με αρ. πρωτ. 106929/Δ2/26-09-2023 εισερχόμενο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Σε συνέχεια του με αρ. πρωτ. Φ14.1/91010/Δ2/16-08-2023 εγγράφου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. με θέμα «Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Βουλή των Εφήβων: Βήματα Δημοκρατίας-Κάνοντας πράξη τη συμμετοχή” ΚΗ’ Σύνοδος – σχολικό έτος 2023-2024», και σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 1351/26-09-2023 επιστολή του Γενικού Γραμματέα του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, σας ενημερώνουμε ότι τα Λύκεια που επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα της Βουλής των Εφήβων μπορούν να αποστείλουν αίτηση-δήλωση από τις 17 Οκτωβρίου 2023 έως τις 23 Οκτωβρίου 2023 μέσω της ιστοσελίδας www.efivoi.gr/scholeia (με κοινό κωδικό για όλα τα σχολεία: 2024).

Για το σχολικό έτος 2023-2024 κεντρική θεματική του προγράμματος είναι: «Το + που διαμορφώνει τον κόσμο» # Συμμετέχουμε # Συνδιαλεγόμαστε # Συμπράττουμε

Τα ενδιαφερόμενα σχολεία μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων στο συνημμένο έγγραφο.