Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων: Βήματα Δημοκρατίας-Κάνοντας πράξη τη συμμετοχή (2023-2024)» Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τα ενδιαφερόμενα σχολεία

ΥΠΑΙΘΑ, Αριθμ. Πρωτ. : Φ14.1/112127/Δ2/06/10/2023 Ενημέρωση σχετικά με το εκπαιδευτικό … ➜ περισσότερα

«Βουλή των Εφήβων: Βήματα Δημοκρατίας – Κάνοντας πράξη τη συμμετοχή» ΚΗ΄ Σύνοδος 2023-2024 Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους σε χρονικό διάστημα που θα ανακοινωθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου 2023

Έγγραφο Φ14.1/91010/Δ2/16-08-2023 του Υπουργείου Παιδείας Το Ίδρυμα της Βουλής των … ➜ περισσότερα

«Βουλή των Εφήβων: Βήματα Δημοκρατίας-Κάνοντας πράξη τη συμμετοχή» Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής των Λυκείων από τις 10 Οκτωβρίου 2022 έως τις 19 Οκτωβρίου 2022

Έγγραφο Φ14.1/122976/Δ2/06-10-2022 του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια του Φ14.1/97506/Δ2/03-08-2022 εγγράφου … ➜ περισσότερα

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων: Βήματα Δημοκρατίας-Κάνοντας πράξη τη συμμετοχή» Αιτήσεις συμμετοχής των Λυκείων από τις 19 Οκτωβρίου 2020 έως τις 30 Οκτωβρίου 2020

Έγγραφο Φ14.1/140289/Δ2/15-10-2020 του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια του με αρ. … ➜ περισσότερα

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων – Βήματα δημοκρατίας: Κάνοντας πράξη τη συμμετοχή», 2018-2019 Επικαιροποιημένο με τις ισχύουσες αλλαγές

Εγκύκλιος Φ14.1/174388/Δ2/17-10-2018 του Υπουργείου Παιδείας Το Ίδρυμα της Βουλής των … ➜ περισσότερα

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων», ΚΓ’ Σύνοδος 2017-2018 Οι ηλεκτρονικές εγγραφές των σχολείων θα πραγματοποιηθούν κατά το διάστημα 12 έως 31 Ιανουαρίου 2018

Έγγραφο Φ14.1/229218/Δ2/29-12-2017 του Υπουργείου Παιδείας Το Ίδρυμα της Βουλής των … ➜ περισσότερα

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων», ΚΒ’ Σύνοδος 2016-2017 Οι ηλεκτρονικές εγγραφές των σχολείων θα πραγματοποιηθούν από 01-02-2017 έως 17-02-2017

Εγκύκλιος Φ14.1/15603/Δ2/31-1-2017 του Υπουργείου Παιδείας Γενικός στόχος του προγράμματος είναι … ➜ περισσότερα

Διαγωνισμοί της «Βουλής των Εφήβων» για μαθητές

Στο πλαίσιο της ΚΑ΄ Συνόδου (2015-2016) του εκπαιδευτικού προγράμματος «Βουλή … ➜ περισσότερα

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων» 2015-2016 Εγγραφές σχολείων από 11-01-2016 έως 22-01-2016

Έγγραφο Φ14.1/210944/Δ2/23-12-2015 του Υπουργείου Παιδείας Το Ίδρυμα της Βουλής των … ➜ περισσότερα

Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής της Κ΄ Συνόδου της Βουλής των Εφήβων 2014 -2015 Η έναρξή της μετατίθεται για τις αρχές Σεπτεμβρίου 2015

Έγγραφο 97329/Δ2/19-6-2015 του Υπουργείου Παιδείας Επήλθε αλλαγή στην ημερομηνία διεξαγωγής … ➜ περισσότερα

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων», Κ΄ Σύνοδος 2014-2015

Εγκύκλιος 199259/Δ2/9-12-2014 του Υπουργείου Παιδείας Το Ίδρυμα της Βουλής των … ➜ περισσότερα

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Βουλή των Εφήβων», ΙΘ΄ Σύνοδος 2013-2014

Εγκύκλιος 14234/Γ2/31-1-2014 του Υπουργείου Παιδείας Το Ίδρυμα της Βουλής των … ➜ περισσότερα