Έκδοση του Δικτύου ΕΥΡΥΔΙΚΗ, με τίτλο «Επανάληψη της Τάξης στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση: νομοθεσία και στατιστικές»


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 63924/IA/25-4-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Το Δίκτυο «Ευρυδίκη» δημιουργήθηκε το 1980 με σκοπό την παροχή πληροφόρησης βάσει αναλύσεων επί των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων και πολιτικών. Αποτελείται από 40 εθνικές μονάδες 36 κρατών που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη Δια Βίου Μάθηση (τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., ΠΓΔΜ, Ισλανδία, Μαυροβούνιο, Σερβία, Τουρκία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία). Το Δίκτυο συντονίζεται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EACEA), με έδρα τις Βρυξέλλες. Οι πληροφορίες που παρέχει υποβοηθούν το έργο των αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υπευθύνων για τη χάραξη των εκάστοτε εθνικών εκπαιδευτικών πολιτικών, ενώ υποστηρίζουν την έρευνα στο χώρο της εκπαίδευσης.

Το έργο του Δικτύου είναι διαθέσιμο τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Οι έντυπες και οι ηλεκτρονικές εκδόσεις επικεντρώνονται στη συγκριτική περιγραφή της δομής και της λειτουργίας των εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη (από την Προσχολική Αγωγή έως την Ανώτατη Εκπαίδευση), συμπεριλαμβανομένης και της Δια Βίου Μάθησης. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/

Με σκοπό τη διάδοση των δράσεων του Δικτύου, σας αποστέλλουμε την ακόλουθη μελέτη στην αγγλική γλώσσα:
“Grade Retention during Compulsory Education in Europe: Regulations and Statistics” (2011). Η μελέτη εστιάζει στη συγκριτική ανάλυση της πρακτικής επανάληψης τάξης, όπως αυτή εφαρμόζεται στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, υπό το πρίσμα διαφορετικών κανονιστικών ρυθμίσεων και μεθόδων. Η συγκεκριμένη μελέτη εκπονήθηκε κατ’ εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και καλύπτει 31 χώρες (όλες τις χώρες της Ε.Ε., Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Τουρκία). Μεταξύ των κυριότερων ευρημάτων, αναφέρονται τα κάτωθι:

Διαβάστε το έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Η ηλεκτρονική έκδοση της μελέτης στα Αγγλικά

Συνοπτική έκδοση της μελέτης στα Ελληνικά

Όλες οι εκδόσεις – μελέτες του Δικτύου ΕΥΡΙΔΙΚΗ

Share and Enjoy !
Shares