ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τετάρτη 22 Δεκ 2021 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 33/22-12-2021

ΑΔΑ: 6Σ6946ΜΤΛΗ-ΧΚΓ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Τόλη Θεοδώρα (ΠΕ05)

ΑΔΑ: 6ΥΧ346ΜΤΛΗ-495 – Τροποποίηση στις διαθέσεις αναπληρώτριας εκπαιδευτικού σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, για το Σχολικό Έτος 2021-2022 – Τσακιρίδου Ελένη (ΠΕ82)

ΑΔΑ: ΩΞ3546ΜΤΛΗ-3Ε9 – Τροποποίηση διάθεσης εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού του ωραρίου στο 1ο Ε.Κ. Φλώρινας – Τζώγκας Βασίλειος (ΤΕ01.06)

ΑΔΑ: ΩΘΗΟ46ΜΤΛΗ-Η20 – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Αναγνώστου Δημήτριος (ΠΕ01)

ΑΔΑ: ΨΔΘΧ46ΜΤΛΗ-ΧΦ1 – Τροποποίηση Έγκρισης Υπερωριακής Απασχόλησης – Λιόγα Άννα (ΠΕ01)