ΔΔΕ Φλώρινας – Αναρτήσεις στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ – Δευτέρα 3 Φεβρ 2020


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: ΩΣΔ146ΜΤΛΗ-ΘΜΞ – Έγκριση Υπερωριακής Απασχόλησης – Κίτσου Ελευθερία