ΔΔΕ Φλώρινας – Αναγνωρίσεις Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου

ΑΔΑ: ΨΒΞ846ΜΤΛΗ-5ΕΑ – Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου – Τομάρα Μαρίνα (ΠΕ05)

ΑΔΑ: ΨΧ7946ΜΤΛΗ-ΣΨΩ – Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου – Παπαδόπουλος Δημήτριος (ΠΕ02)

ΑΔΑ: ΩΛ7Δ46ΜΤΛΗ-ΗΡΦ – Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλου – Μπούτσκου Λεμονιά (ΠΕ03)

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[ + ]