Αποσπάσεις Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας για το σχολικό έτος 2013-2014

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η 11251/4-10-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΛ49-7Γ6) απόφαση με την οποία αποσπώνται σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας  (ΣΔΕ) για το σχολικό έτος 2013-2014 ως Διευθυντές εννιά (9) εκπαιδευτικοί.

Διαβάστε τη σχετική ΥΑ

Επισκέψεις: 11

Μετάβαση στο περιεχόμενο