Αποσπάσεις, ανακλήσεις και τροποποιήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ Για το διδακτικό έτος 2016-2017

Απόφαση 139466/Ε2/31-8-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Α. Ανακαλούμε την απόσπαση από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι είχαν αποσπασθεί με την αριθμ. πρωτ. 130462/Ε2/5-8-2016 ΥΑ, ως ακολούθως:

B1. Αποσπούμε κατά προτεραιότητα τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2016-2017, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

B2.Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούςΔευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2016-2017, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

B3. Αποσπούμε για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

Β4.Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2016-2017, λόγω ενστάσεων επί των αριθμ. 130462/Ε2/05-08-2016 και 130385/Ε2/05-08-2016 ΥΑ, σχετικά με λάθη που προέκυψαν κατά τη σχετική διαδικασία, ως ακολούθως:

Γ. Τροποποιούμε την κατά προτεραιότητα απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2016-2017, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

Η υπουργική απόφαση

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο