Ανακοίνωση αναμορφωμένου πίνακα κενών οργανικών θέσεων σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, και έναρξη της διαδικασίας για τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών από μετάθεση, βελτίωσης θέσης και τις οριστικές τοποθετήσεις των ευρισκόμενων στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας. Υποβολή δηλώσεων προτίμησης για τοποθέτηση από Παρασκευή 27-04-2018 μέχρι και Τετάρτη 02-05-2018 και ώρα 13:00μ.μ..


άκουσε το άρθρο

Από τη Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας ανακοινώνεται:

Ο αναμορφωμένος πίνακας κενών οργανικών θέσεων σε σχολικές μονάδες γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, όπως διαμορφώθηκε ύστερα από τις τοποθετήσεις των υπεράριθμων εκπαιδευτικών που έγιναν με την αριθμ. 8/26-04-2018 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας.

Ακολουθεί η έναρξη της διαδικασίας για τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών από μετάθεση, βελτίωσης θέσης και τις οριστικές τοποθετήσεις των ευρισκόμενων στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας, σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες:

Υποβολή δηλώσεων προτίμησης εκπαιδευτικών για τοποθέτηση (από μετάθεση, για βελτίωση θέσης, για οριστική τοποθέτηση όσων βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ) από Παρασκευή 27-04-2018 μέχρι και Τετάρτη 02-05-2018 και ώρα 13:00μ.μ..

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου (Γραφείο 9) της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας, αυτοπροσώπως ή με fax στο 2385054578 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mail@dide.flo.sch.gr . Στην περίπτωση υποβολής αίτησης με fax ή e-mail, απαιτείται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και τηλεφωνική επιβεβαίωση ότι η αίτηση όντως παραλήφθηκε και πρωτοκολλήθηκε. Η επιβεβαίωση λήψης και πρωτοκόλλησης της αίτησης θα γίνεται με τηλεφωνική επικοινωνία με το Γραφείο Πρωτοκόλλου στο τηλέφωνο 2385054575. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν με οποιοδήποτε από τους παραπάνω τρόπους μέχρι και τη Τετάρτη 02-05-2018 και ώρα 13:00μ.μ.. 

  • Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ για κατάρτιση προσωρινού πίνακα τοποθετήσεων (Πέμπτη 03-05-2018 11.00 π.μ.).
  • Υποβολή αιτήσεων για επανεξέταση και διόρθωση τυχόν λαθών ή παραλείψεων από Παρασκευή 04-05-2018 μέχρι και Τρίτη 08-05-2018 και ώρα 13:00μ.μ. 
  • Συνεδρίαση ΠΥΣΔΕ για οριστικοποίηση των τοποθετήσεων, μετά την επανεξέταση και διόρθωση των τυχόν λαθών ή παραλείψεων (Τετάρτη 09-05-2018 και ώρα 10.00π.μ.).

Επισημαίνεται ότι: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν οποιοδήποτε σχολείο επιθυμούν (μέχρι και 20 επιλογές), ακόμη κι αν δεν εμφανίζεται κενό σε αυτό, καθώς ενδέχεται να προκύψουν επιπλέον κενά από αυτά που αναφέρονται στον αναμορφωμένο πίνακα κενών οργανικών θέσεων ανά σχολική μονάδα της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας που έχει ανακοινωθεί, με τη διαδικασία των βελτιώσεων.

Παρακαλούμε με ευθύνη των Διευθυντών να λάβουν γνώση όλοι οι εκπαιδευτικοί με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Συνημμένα ανάρτησης: 

Share and Enjoy !
Shares