Υποβολή αιτήσεων και πρωτότυπων δικαιολογητικών για την έκδοση βεβαίωσης Αντιστοιχίας τίτλου σπουδών του Ηνωμένου Βασιλείου Εν όψει της έναρξης υποβολής αιτήσεων των ομογενών και αλλοδαπών ενδιαφερομένων για την εισαγωγή στα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα


άκουσε το άρθρο

Εν όψει της έναρξης υποβολής αιτήσεων των ομογενών και αλλοδαπών ενδιαφερομένων για την εισαγωγή στα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σας ενημερώνουμε ότι οι κάτοχοι τίτλων σπουδών του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να καταθέσουν την αίτησή τους με τα απαραίτητα πρωτότυπα δικαιολογητικά τους  στην κεντρική υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.   Ανδρέα Παπανδρέου 37, 1ος  όροφος Γραφείο 1162, τηλέφωνο  επικοινωνίας  2103442189 για την έκδοση  της βεβαίωσης Αντιστοιχίας και αναγωγής βαθμολογίας.

Share and Enjoy !
Shares