Εκτέλεση ποινής οριστικής παύσης και δικαίωμα παραίτησης Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/87/οικ.4867/13-2-2017 (ΑΔΑ:ΨΒΣΓ465ΧΘΨ-ΔΗΡ) του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης Το Νομικό Συμβούλιο … ➜ περισσότερα

Το νέο βαθμολόγιο στο δημόσιο Το σύστημα βαθμολογικών προαγωγών

Νόμος 4369/2016 (ΦΕΚ 33/Α/26-2-2016) Άρθρο 25 – Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων … ➜ περισσότερα