Διαθέσεις εκπαιδευτικών για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 5511/30-09-2016 (ΑΔΑ: 7ΤΘΧ4653ΠΣ-1ΡΥ) – Διαθέσεις Εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας. (αφορά στην εκπαιδευτικό Σταυρίδου Γεωργία, κλ. ΠΕ20) – σχετικό έγγραφο

Έγγραφο 5510/30-09-2016 (ΑΔΑ: ΩΣΤΨ4653ΠΣ-ΦΦ3) – Διάθεση Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού τους Ωραρίου. (αφορά στους εκπαιδευτικούς: Δράγου Ευαγγελία, κλ. ΠΕ20, Κιουπτσίδη Ιωσήφ, κλ. ΠΕ20, Μαμούδη Βασιλική, κλ. ΠΕ19, Παντελίδη Αντώνιο, κλ. ΠΕ19, Πουγαρίδη Απόστολο, ΠΕ19, Σπέρκου Άννα, κλ. ΠΕ20) – σχετικό έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares