Τροποποίηση Ημερών Διάθεσης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού τους Ωραρίου

Έγγραφο Αρ. Πρωτ.: 5960/18-10-2016 (ΑΔΑ: ΩΘ0Ξ4653ΠΣ-ΓΗΜ) – Τροποποίηση Ημερών Διάθεσης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση του Υποχρεωτικού τους Ωραρίου. (αφορά στον εκπαιδευτικό Σημαιοφορίδη Σάββα, κλ. ΠΕ03) – σχετικό έγγραφο

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο