Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ Για το διδακτικό έτος 2015-2016

Απόφαση 183763/Ε2/13-11-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Α. Ανακαλούμε/Διακόπτουμε την απόσπαση από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ των παρακάτω εκπαιδευτικών Δ.Ε., οι οποίες είχαν αποσπασθεί με τις αριθμ. πρωτ. 136713/Ε2/3-9-2015, 147143/Ε2/18-9-2015 και 163031/Ε2/15-10-2015 Υ.Α., ως ακολούθως:

Β1. Αποσπούμε κατά προτεραιότητα τον παρακάτω εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2015-2016, ύστερα από αίτησή του και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

Β2. Αποσπούμε τον παρακάτω εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2015-2016, ύστερα από αίτησή του και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο για τις ανάγκες στελέχωσης της Οργανωτικής Επιτροπής Μαθητιάδας Πρώτης Σερρών, βάσει των διατάξεων του άρθρου 30 του Ν. 3794/2009, ως ακολούθως:

Διαβάστε την απόφαση

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο