Ανακλήσεις αποσπάσεων και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ σε ΣΜΕΑΕ Για το διδακτικό έτος 2015-2016.

Απόφαση 145551/Ε2/17-9-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Α) Ανακαλούμε την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 134004/Ε2/27-8-2015 ΥΑ, μόνο κατά το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο, ως ακολούθως:

Β) Αποσπούμε για το διδακτικό έτος 2015-2016 με αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το δημόσιο τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ σε ΣΜΕΑΕ για να προσφέρουν υπηρεσία αποκλειστικά σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και σε Τμήματα Ένταξης (ΤΕ) που θα οριστούν από τα αρμόδια ΠΥΣΔΕ στα οποία μετακινούνται, ως ακολούθως:

Διαβάστε την απόφαση

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε

[ + ]