Ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για το 2017-2018


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 136518/Ε2/11-8-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Ανακαλούμε την υπ΄αριθμ. πρωτ. 114515/Ε2/6-7-2017 ΥΑ μόνο κατά το μέρος που αφορά στην απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:

Διαβάστε την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares