Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ Για το διδακτικό έτος 2015-2016

Απόφαση 163031/Ε2/15-10-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Α. Διακόπτουμε/Ανακαλούμε την απόσπαση από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ των παρακάτω εκπαιδευτικών Δ.Ε., οι οποίοι είχαν αποσπασθεί με τις αριθμ. πρωτ. 136713/Ε2/3-9-2015, 145556/Ε2/17-9-2015 και 147143/Ε2/18-9-2015 Υ.Α., ως ακολούθως:

Β. Τροποποιούμε την απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ως ακολούθως:

Γ1. Αποσπούμε κατά προτεραιότητα την παρακάτω εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2015-2016, ύστερα από αίτησή της και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως:

Γ2. Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών σε απομακρυσμένες περιοχές, ως ακολούθως:

Γ3. Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, ως ακολούθως:

Διαβάστε την ΥΑ

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο