Πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων σπουδών σε Πρότυπα και Πειραματικά Γυμνάσια για το 2022-2023 Η περαιτέρω εφαρμογή τους θα ορισθεί με νέες υπουργικές αποφάσεις


άκουσε το άρθρο

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Γ’ τάξης Γυμνασίου (Απόφαση 4318/Δ2/16-01-2023, ΦΕΚ 202/Β/19-01-2023)

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γυμνασίου (Απόφαση 4293/Δ2/16-01-2023, ΦΕΚ 203/Β/19-01-2023)

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Μαθηματικών των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γυμνασίου (Απόφαση 4362/Δ2/16-01-2023, ΦΕΚ 235/Β/20-01-2023)

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γυμνασίου (Απόφαση 8766/Δ2/25-01-2023, ΦΕΚ 416/Β/30-01-2023)

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Τεχνολογίας των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γυμνασίου (Απόφαση 8769/Δ2/25-01-2023, ΦΕΚ 417/Β/30-01-2023)

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Φυσικής των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Γυμνασίου (Απόφαση 8758/Δ2/25-01-2023, ΦΕΚ 421/Β/30-01-2023)

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Βιολογίας των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γυμνασίου (Απόφαση 8763/Δ2/25-01-2023, ΦΕΚ 443/Β/31-01-2023)

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γυμνασίου (Απόφαση 13144/Δ2/03-02-2023, ΦΕΚ 685/Β/09-02-2023)

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Λογοτεχνίας των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γυμνασίου (Απόφαση 13203/Δ2/03-02-2023, ΦΕΚ 694/Β/10-02-2023)

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Γεωλογίας – Γεωγραφίας των Α’ και Β’ τάξεων Γυμνασίου (Απόφαση 33143/Δ2/22-03-2023, ΦΕΚ 1859/Β/24-03-2023)

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Μουσικής των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γυμνασίου (Απόφαση 33171/Δ2/22-03-2023, ΦΕΚ 1998/Β/27-03-2023)

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γυμνασίου (Απόφαση 33151/Δ2/22-03-2023, ΦΕΚ 2052/Β/31-03-2023)

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Πληροφορικής των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γυμνασίου (Απόφαση 48599/Δ2/28-04-2023, ΦΕΚ 2932/Β/03-05-2023)

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Καλλιτεχνικών των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γυμνασίου (Απόφαση 48624/Δ2/28-04-2023, ΦΕΚ 2911/Β/03-05-2023)

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Χημείας των Β’ και Γ’ τάξεων Γυμνασίου (Απόφαση 48612/Δ2/28-04-2023, ΦΕΚ 2910/Β/03-05-2023)

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας της Α’ τάξης Γυμνασίου (Απόφαση 48388/Δ2/28-04-2023, ΦΕΚ 2930/Β/03-05-2023)

Share and Enjoy !
Shares