Συνάντηση της αναπληρώτριας Περιφερειακής Διευθύντριας ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας με τον Δήμαρχο Φλώρινας Με αντικείμενο την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με αξιοποίηση του Πόλου Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Τεχνολογίας, Πληροφορίας και Επικοινωνιών Φλώρινας


άκουσε το άρθρο

Την Πέμπτη 25-01-2024 η αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, Δέσποινα Παπαδοπούλου, και ο Δήμαρχος Φλώρινας, Βασίλης Γιαννάκης, είχαν συνάντηση εργασίας στο Γραφείο του Δημάρχου.

Στη συνάντηση συζητήθηκε η διεύρυνση της ήδη άριστης συνεργασίας μεταξύ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και του Δήμου Φλώρινας μέσω της υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας με αξιοποίηση του Πόλου Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, Τεχνολογίας, Πληροφορίας και Επικοινωνιών Φλώρινας και έμφαση στην αμοιβαία υποστήριξη των δύο μερών σε όλους τους τομείς, μέσω εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών δράσεων στον Δήμο Φλώρινας.

H Αναπληρώτρια
Περιφερειακή Διευθύντρια
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας
Δέσποινα Παπαδοπούλου, δ. φ.

Πηγή: ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας