Πρόσκληση συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανταλλαγής Future Leaders Exchange Program (FLEX) 2024-2025 Ηλεκτρονικές αιτήσεις έως τις 10 Οκτωβρίου 2023.


άκουσε το άρθρο

ΥΠΑΙΘΑ, ΑΠ 101987/Η1/15.09.2023

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού της Ελλάδας και το Τμήμα Δημοσίων Υποθέσεων της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα ανακοινώνουν τη συνέχιση του προγράμματος ανταλλαγής μαθητών/τριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης “Future Leaders Exchange Program” (FLEX) για το έτος 2024-2025.

Το πρόγραμμα FLEX προσφέρει υποτροφίες σε μαθητές/τριες από την Ελλάδα δίνοντάς τους την ευκαιρία να φοιτήσουν σε αμερικανικά σχολεία, για ένα (1) σχολικό έτος (2024-2025), φιλοξενούμενοι από αμερικανικές οικογένειες υποδοχής.

Οι μαθητές επιλέγονται μέσω ενός αξιοκρατικού και χωρίς κόστος διαγωνισμού, που είναι ανοιχτός σε όσους/όσες πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

▪ Κατά το σχολικό έτος 2023-2024 φοιτούν στην Γ’ Γυμνασίου ή στην Α’ Λυκείου και είναι γεννημένοι από 15 Ιουλίου 2006 έως 15 Ιουλίου 2009.
▪ Έχουν γενικό μέσο όρο βαθμολογίας ίσο ή μεγαλύτερο του 13,1/20.
▪ Έχουν γνώση της αγγλικής γλώσσας.
▪ Είναι Έλληνες πολίτες και δικαιούνται διεθνές διαβατήριο.
▪ Πληρούν τις προϋποθέσεις για να τους χορηγηθεί βίζα για τις Η.Π.Α.

Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός και σε μαθητές/τριες με αναπηρία.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση για το πρόγραμμα στον ιστότοπο ais.americancouncils.org/flex έως τις 10 Οκτωβρίου 2023.

Το FLEX χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το Υπουργείο Εξωτερικών (US Department of State) των ΗΠΑ και οργανώνεται από το μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Αμερικανικά Συμβούλια για τη Διεθνή Εκπαίδευση / American Councils for International Education» (https://www.americancouncils.org/).

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και οδηγίες για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό βρίσκονται στo σύνδεσμο https://greece.americancouncils.org/, ενώ, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται απευθείας στο γραφείο των Αμερικανικών Συμβουλίων Ελλάδας (κα Φράγκου, +30 694 660 4002, flex.gr@americancouncils.org). Επίσης, πληροφορίες για το Πρόγραμμα FLEX είναι δυνατόν να αντληθούν και από τους παρακάτω ιστότοπους:

https://www.discoverflex.org/
www.facebook.com/flexingreece
www.instagram.com/flexgreece/

Οι ωφελούμενοι/ες των εν θέματι υποτροφιών, όταν επιστρέψουν στην Ελλάδα, προκειμένου να συνεχίσουν τη φοίτησή τους στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υπάγονται στις διατάξεις της υπ’ αριθ. 79942/ΓΔ4/21.05.2019 (Β΄ 2005) Υπουργικής Απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.