Προκήρυξη πλήρωσης κενούμενης θέσης Προϊσταμένου του Κ.Ε.Σ.Υ. Καλύμνου


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: 9ΨΤ946ΜΤΛΗ-7ΧΥ – Προκήρυξη πλήρωσης κενούμενης θέσης Προϊσταμένου του Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Καλύμνου

1. Αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση του Προϊσταμένου ΚΕΣΥ Καλύμνου – Αρχείο docx

2. Υπόδειγμα πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών – Αρχείο docx

3. Υπόδειγμα-Υπεύθυνης-Δήλωσης-N1599 – Αρχείο docx

 

Share and Enjoy !
Shares