Προκήρυξη Α΄ Φάσης Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων Κλασικού Αθλητισμού της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, σχολικού έτους 2023-2024 Ημερομηνία διεξαγωγής: Δευτέρα 1 Απριλίου 2024 στο ΔΑΚ Φλώρινας


άκουσε το άρθρο

ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 1608/20-03-2024 (ΑΔΑ: Ψ8ΖΤ46ΝΚΠΔ-ΝΝ8)

H Οργανωτική Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Φλώρινας:

Έχοντας υπόψη:

Προκηρύσσει

Τους αγώνες Κλασικού Αθλητισμού μαθητών-τριών Γενικών Λυκείων & ΕΠΑ.Λ. Ν. Φλώρινας Α΄ Φάσης σχολικού έτους 2023-2024

▪ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Δευτέρα 1 Απριλίου 2024
▪ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
▪ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 9.30 π.μ.:
▪ ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 9.00 π.μ.

Στους αγώνες μετέχουν μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στα Δημόσια Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της περιοχής ευθύνης της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας.

Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες μαθητές και μαθήτριες πρέπει να φοιτούν κανονικά στο σχολείο με αρχική εγγραφή ή μετεγγραφή που είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/31.5.2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β΄ 2005) και να είναι γεννημένοι/ες κατά τα έτη 2006, 2007, 2008 και κατά το έτος 2009 μόνο οι φοιτούντες/σες στην Α΄ Λυκείου (7.1. της 148852/Δ5/28-12-2023 Υ.Α.).

Το κάθε σχολείο μετέχει με δύο ( 2 ) μαθητές – μαθήτριες σε κάθε αγώνισμα οι οποίοι επιλέγονται από εσωτερική αθλητική δοκιμασία του κάθε σχολείου. Δικαίωμα συμμετοχής έχει και τρίτος μαθητής/τρια κατά αγώνισμα, εφόσον έχει συμπεριληφθεί στην εξάδα των νικητών κατά τους Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων ή τους αγώνες Εφήβων-Νεανίδων ή Παίδων Κορασίδων του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. κατά το προηγούμενο έτος και έχει πετύχει τα όρια συμμετοχής για αγώνες νομού όπου προβλέπονται. (Παρ. 7.8.1.1. της 148852/Δ5/28-12-2023 Υ.Α.)

Δείτε στην προκήρυξη περισσότερες πληροφορίες και τα δικαιολογητικά.

Share and Enjoy !
Shares