Παραλαβή Πιστοποιητικών Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου 2021Α

Καλούνται οι επιτυχόντες των εξετάσεων περιόδου 2021A του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, που είχαν υποβάλει αίτηση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, να προσέρχονται στα γραφεία 11 ή 8 της Διεύθυνσης (Διοικητήριο, 1ος όροφος) κατά τις εργάσιμες μέρες από τις 09:00 έως 13:00 για να παραλάβουν το πιστοποιητικό επιτυχίας τους.

Τα Πιστοποιητικά μπορούν να παραληφθούν από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως με την επίδειξη ταυτότητας ή από άτομα εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής  ή εφόσον είναι ανήλικοι από τους νόμιμους κηδεμόνες και εκπροσώπους τους.

Πληροφορίες: 2385054575 – 2385054574

Μετάβαση στο περιεχόμενο