Οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες μονίμων εκπαιδευτικών που υπέβαλλαν αίτηση για απόσπαση στα ΣΔΕ για το 2015-2016


άκουσε το άρθρο

Αφορά την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. (Αρ. πρωτ. 113736/Κ1/15-07-2015)

Ο προσωρινός πίνακας

Share and Enjoy !
Shares