Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις Δημοσιεύτηκε στο Φύλλο Εφημερίδας Κυβέρνησης ο νόμος που εγκρίθηκε πρόσφατα από τη Βουλή


άκουσε το άρθρο

Νόμος 4777/2021 (ΦΕΚ 25/Α/17-2-2021)

Ο νόμος περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά

 • Με την εισαγωγή στα ΑΕΙ και τη φοίτηση σε αυτά:
  • Ελάχιστη βάση εισαγωγής
  • συγκεκριμένος αριθμός επιλογών στο μηχανογραφικό
  • χρονικό όριο φοίτησης
 • Με την προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας και την αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος:
  • ελεγχόμενη είσοδος στα ΑΕΙ
  • ίδρυση Μονάδας και Επιτροπής ασφαλείας και προστασίας στα ΑΕΙ
  • θεσμοθέτηση Ομάδας Προστασίας Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων που θα υπάγεται στην Ελληνική Αστυνομία
  • πρόβλεψη ολοκληρωμένου πλαισίου πειθαρχικού δικαίου στα ΑΕΙ

Επιπλέον μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις σχετικά με :

 • Την αξιολόγηση  μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από Ξένα Σχολεία του εξωτερικού
 • Την παροχή εξουσιοδότησης στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για ρύθμιση επιμέρους θεμάτων εκπαίδευσης λόγω του κορωνοϊού COVID-19 (πχ παράταση σχολικού έτους κλπ)
 • Την απαλλαγή μαθητών από τη συμμετοχή σε μαθήματα (πχ Θρησκευτικά, Φυσική Αγωγή κλπ)
 • Ψηφιακές υπηρεσίες που αφορούν σε απολυτήρια και αποδεικτικά ή πιστοποιητικά σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Αλλαγές στις ημερομηνίες εγγραφών σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία
 • Ζητήματα απόσπασης – μετάθεσης εκπαιδευτικού προσωπικού στο εξωτερικό
 • Αλλαγή στις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Θέματα πρακτικής άσκησης και μαθητείας

Διαβάστε το Νόμο 4777/2021 σε ΦΕΚ

Share and Enjoy !
Shares