Δυνατότητα υποβολής αίτησης μετάθεσης των εκπαιδευτικών που είναι αποσπασμένοι σε Πειραματικά ή Πρότυπα Σχολεία Και παράταση της θητείας για το σχολικό έτος 2018-2019 των ήδη υπηρετούντων με θητεία


άκουσε το άρθρο

Άρθρο 97 του νόμου 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α/30-3-2018)

Η παρ. 6 του άρθρου 48 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Ο επιλεγείς εκπαιδευτικός τοποθετείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για πενταετή θητεία. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρώσει δύο (2) έτη θητείας σε Πειραματικό ή Πρότυπο Σχολείο (ΠΠΣ) δύνανται να καταθέσουν αίτηση μετάθεσης σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις. Αιτήσεις μετάθεσης που υποβλήθηκαν το σχολικό έτος 2017-2018 εξετάζονται, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις, εφόσον η πενταετής θητεία των αιτούντων εκπαιδευτικών των ΠΠΣ λήγει μέχρι τις 31-8-2018. Η θητεία των εκπαιδευτικών των ΠΠΣ η οποία λήγει μέχρι 31-8-2018 παρατείνεται μέχρι τις 31-8.-2019. Για όσους μετατεθούν εντός του έτους 2018 δεν ισχύει η παράταση του προηγούμενου εδαφίου.».

Διαβάστε το ΦΕΚ

Διαβάστε την σχετική εγκύκλιο (Αρ. πρωτ. 54532/Ε2/3-4-2018) της ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣτου ΥΠΠΕΘ η οποία αναφέρει επιπλέον :
«Διευκρινίζεται ότι οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν με πενταετή θητεία σε Πρότυπα ή Πειραματικά Σχολεία για το τρέχον σχολικό έτος δεν θα ληφθούν υπόψη.»

Διαφοροποιημένη είναι η επίσης σχετική εγκύκλιος (αρ. πρωτ. 55534/Δ6/4-4-2018) της ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ του ΥΠΠΕΘ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 20-4-2018

Η “διένεξη” επιλύθηκε με το 62821/Ε2/20-4-2018 έγγραφο που υπογράφει ο υπουργός.

Share and Enjoy !
Shares