«Δημοκρατικό Σχολείο για όλους» Έρευνα του Τμήματος Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Συμβουλίου της Ευρώπης με καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής την 6-5-2018


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 60935/Η1/18-4-2018 του Υπουργείου Παιδείας

Το Τμήμα Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Συμβουλίου της Ευρώπης διεξάγει έρευνα με τίτλο «Δημοκρατικό Σχολείο για όλους», στο πλαίσιο της νέας τριετούς εκπαιδευτικής εκστρατείας που πραγματοποιεί σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Wergeland, με τίτλο «Μιλώντας ελεύθερα, Μαθαίνοντας με ασφάλεια».

Η εκστρατεία αποσκοπεί στην ενίσχυση της δέσμευσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές στη σχολική ζωή και την κουλτούρα των σχολικών μονάδων των κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Θα διεξαχθεί με την εμπλοκή εκτεταμένου αριθμού δρώντων της εκπαίδευσης και θα παρέχει την ευκαιρία σε μαθητές και εκπαιδευτικούς να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν σχολικές δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που προωθούν τον ανοιχτό, χωρίς αποκλεισμούς διάλογο σε ασφαλή περιβάλλοντα μάθησης.

Σκοπός της εκστρατείας είναι να εντοπίσει και να κοινοποιήσει καλές πρακτικές από όλες τις χώρες μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, προβάλλοντας εμπνευσμένα παραδείγματα του έργου που πραγματοποιείται καθημερινά από επαγγελματίες της εκπαίδευσης, μαθητές και γονείς για την δημιουργία ενός δημοκρατικού, χωρίς αποκλεισμούς σχολικού περιβάλλοντος.

Η έρευνα «Δημοκρατικό Σχολείο για όλους» αποτελεί μέρος της προκαταρκτικής φάσης της εκστρατείας και καλεί τους εμπλεκόμενους στην εκπαίδευση φορείς (διευθυντές, υποδιευθυντές και εκπαιδευτικούς) να μοιραστούν α) τις εμπειρίες και τις απόψεις τους για ένα δημοκρατικό σχολικό περιβάλλον (πρώτο μέρος της έρευνας) και β) καλές πρακτικές για ένα δημοκρατικό σχολείο (δεύτερο μέρος της έρευνας).

Με βάση τις απαντήσεις:

  • μια ομάδα εμπειρογνωμόνων θα συγκεκριμενοποιήσει περαιτέρω τόσο τα κριτήρια για τη δημιουργία ενός δημοκρατικού σχολείου, όσο και τα κεντρικά θέματα που θα αναδειχθούν από την εκστρατεία.
  • μια επιλογή από καλές πρακτικές για ένα δημοκρατικό σχολείο θα αναδειχθεί κατά το Εναρκτήριο Συνέδριο της εκστρατείας, που θα πραγματοποιηθεί στο Όσλο το Νοέμβριο του 2018. Εκπρόσωποι μερικών από αυτά τα σχολεία θα προσκληθούν στο συνέδριο για να παρουσιάσουν την καλή πρακτική τους.

Για να συμμετάσχουν στην έρευνα οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να ακολουθήσουν τους συνδέσμους που αναφέρονται παρακάτω.
Για το 1ο μέρος της έρευνας: https://www.surveymonkey.com/r/CTSYCNB
Για το 2ο μέρος της έρευνας: https://www.surveymonkey.com/r/CNQFVSR

Καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής στην έρευνα έχει οριστεί η 6η Μαΐου 2018.

Για τυχόν περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο e-mail: education@coe.int.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares