Αποτελέσματα κλήρωσης στα Ομαδικά Αθλήματα των Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας και Κύπρου, σχολικού έτους 2023-2024


άκουσε το άρθρο

ΥΠΑΙΘΑ, Αρ. Πρωτοκόλλου: 22270/Δ5/1 Μαρτίου 2024

Έχοντας υπόψη την υπό στοιχεία 148852/Δ5/28.12.2023 απόφαση “Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 190677/Δ5/10.11.2016 υπουργικής απόφασης «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Β’3754)», (B΄7541)”, καθώς και την 4η Πράξη/29.2.2024 της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.), σας γνωστοποιούμε τα αποτελέσματα της κλήρωσης αναφορικά με τους αγώνες ομαδικών αθλημάτων της Β΄ και Γ΄ Φάσης των Πανελλήνιων Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας-Κύπρου, για το σχολικό έτος 2023-2024.

Δείτε τα αποτελέσματα της κλήρωσης

 

Share and Enjoy !
Shares