Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου – Νέο ΜΠΣ για ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ Αιτήσεις έως 26 Αυγούστου 2020


άκουσε το άρθρο

“Μέσα Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Σχολείο”: Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Αιτήσεις μέχρι 26 Αυγούστου

Το Νέο καινοτόμο και εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Μέσα Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Σχολείο» είναι η απάντηση του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) στις εξεζητημένες συνθήκες του σημερινού υπερ-επικοινωνιακού κόσμου που πλαισιώνει τη ζωή του πολίτη και της εκπαίδευσης, αλλά και στις αναδυόμενες ανάγκες ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στη ζωή εκπαιδευτικών – μαθητών. Tο νέο πρόγραμμα σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του ΑΠΚΥ που προσφέρεται από το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, δίνει σε εκπαιδευτικούς και μη προνομιακή πρόσβαση σε γνώση σημαίνουσας αξίας σχετικά με τα σύγχρονα Μέσα επικοινωνίας, τις Επιστήμες της Αγωγής και τον Εγγραμματισμό. Το Πρόγραμμα έχει πιστοποιηθεί από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, αναγνωρίζεται από το ΔΟΑΤΑΠ σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες του, προσφέρεται στην ελληνική γλώσσα, πιστώνεται με 90 μονάδες ECTS και μπορεί να ολοκληρωθεί σε πλήρη φοίτηση –αποκλειστικά εξ αποστάσεως– σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Με δεδομένους τους στόχους της εκπαίδευσης για ενίσχυση των γνώσεων αναφορικά με τα Μέσα στο σχολείο και για βελτίωση των δεξιοτήτων και στάσεων των μαθητών στις αναδυόμενες νέες συνθήκες που δημιουργούν οι νέες τεχνολογίες της επικοινωνίας στις μαθησιακές διαδικασίες, οι ευθύνες των εκπαιδευτικών αυξάνονται σημαντικά. Η νέα Γνώση θα τους επιτρέπει να αξιοποιούν τα σύγχρονα Μέσα επικοινωνίας με τρόπο κριτικό και αποτελεσματικό. Γνώση κριτική, σφαιρική και εις βάθος, αναφορικά με τους κανόνες, τις αρχές, τις τεχνικές και τον τρόπο λειτουργίας τους. Γνώση που θα τους προσφέρει τη δυνατότητα να αποκομίζουν τα ουσιαστικά τους οφέλη, είτε ως δέκτες / καταναλωτές μηνυμάτων, είτε ως παραγωγοί και δημιουργοί περιεχομένου.  Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, θεματικές ενότητες για τον Σύγχρονο Κόσμο, τα Μέσα Επικοινωνίας, τον Εγγραμματισμό και την Εκπαίδευση στα Μέσα, τη Διδασκαλία και Ηγεσία του Σχολείου στην εποχή των Νέων Τεχνολογιών. Ειδικά μετά τα νέα δεδομένα που έφερε ο COVID19 στις μεθόδους διδασκαλίας, το νέο Μεταπτυχιακό αξιοποιεί κάθε νέα μορφή τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, από το Νηπιαγωγείο / Δημοτικό μέχρι και το Λύκειο. Ενδιαφέρει κάθε εκπαιδευτικό, ανεξαρτήτως βαθμίδας, επαγγελματίες από συναφείς χώρους, αλλά και τον πολίτη που επιζητά νέες γνώσεις και δεξιότητες στην Επικοινωνία, τον ψηφιακό κόσμο και το εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων εισδοχής στο συγκεκριμένο Νέο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, θα πραγματοποιηθεί από την 16η Ιουλίου 2020 μέχρι και την 26η Αυγούστου 2020. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται διαδικτυακά μέσω του κεντρικού συστήματος υποβολής αιτήσεων του ΑΠΚΥ στο www.ouc.ac.cy.

Λαμβάνοντας υπόψη τις συγκυρίες της εποχής, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει λάβει αποφάσεις για παραχώρηση οικονομικών ελαφρύνσεων, σε περιπτώσεις :

  • εφάπαξ εξόφλησης διδάκτρων/διαχειριστικού κόστους,
  • φοιτητών που έχουν 3 και άνω ανήλικα τέκνα,
  • φοιτητών της ίδιας οικογένειας,
  • φοιτητών που συνεχίζουν τη φοίτησή τους στο ΑΠΚΥ, παρακολουθώντας 2ο ή 3ο Πρόγραμμα Σπουδών.

Η σχετική πληροφόρηση και οι προϋποθέσεις είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΑΠΚΥ (ΕΔΩ)

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το admissions@ouc.ac.cy

Share and Enjoy !
Shares