Αναρτήθηκαν οι κυρωμένοι πίνακες αναπληρωτών ΔΕ για τους κλάδους ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015

image   Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
      Ενημερώσεις:
06-09-2014:  Κυρωμένοι πίνακες ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04

image   Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μηδενικής προϋπηρεσίας
      Ενημερώσεις:
06-09-2014:  Κυρωμένοι πίνακες ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04

Μετάβαση στο περιεχόμενο