Τομείς και Ειδικότητες ανά ΕΠΑΛ που θα λειτουργήσουν για το σχολικό έτος 2021-2022 Τι θα ισχύσει για τα Επαγγελματικά Λύκεια του νομού της Φλώρινας


άκουσε το άρθρο

Απόφαση Φ20/69335/Δ4/11-6-2021 (ΦΕΚ 2545/Β/16-06-2021, ΑΔΑ: 928Κ46ΜΤΛΗ-Ρ1Ν) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε τον καθορισμό των Τομέων Β’ τάξης και των Ειδικοτήτων Γ’ τάξης που θα λειτουργήσουν από το σχολικό έτος 2021-2022 σε κάθε Επαγγελματικό Λύκειο ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

Η ισχύς της παρούσας υπουργικής απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2021-2022.

Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα της παρούσας υπουργικής απόφασης παύει να ισχύει.

Διαβάστε ολόκληρη την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε ολόκληρη τη διορθωμένη ΥΑ στη Διαύγεια

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 24-06-2021

Η ανωτέρω απόφαση διορθώθηκε στο ΦΕΚ 2679/Β/24-06-2021

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 03-07-2021

Η ανωτέρω ΥΑ τροποποιήθηκε με την ΥΑ Φ20/75244/Δ4/24-06-2021 (ΦΕΚ 2881/Β/02-07-2021, ΑΔΑ: 9Ι3Ψ46ΜΤΛΗ-ΣΧΞ)

Share and Enjoy !
Shares