Τι (δεν) απαντά το Υπουργείο Εργασίας στο ΥΠΑΙΘ σχετικά με τις ιδιαιτερότητες των διαδικασιών πρόσληψης αναπληρωτών και την καταχώρισή τους στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Έγγραφο 44098/28-5-2014 της Γενικής Διεύθυνσης Εργατικού Δυναμικού του ΟΑΕΔ

Τι είναι το Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη

Το Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Εργασίας «Εργάνη» διασυνδέεται με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ και τοαντίστοιχο σύστημα του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ.

Το πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» που «γεννήθηκε» την 1η Μαρτίου 2013, αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο συλλογής στατιστικών δεδομένων και, παράλληλα, έναν κομβικό μηχανισμό για την ποιοτική αναβάθμιση των πολιτικών του Υπουργείου Εργασίας.

Το σύστημα «Εργάνη» δημιουργήθηκε για την αποτελεσματική καταπολέμηση της αδήλωτης και ανασφάλιστης εργασίας, για τη σημαντική μείωση του γραφειοκρατικού και διοικητικού βάρους για τις επιχειρήσεις και τέλος την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Όπως έγινε γνωστό με αποφάσεις που έχει κοινοποιήσει το Υπουργείο Εργασίας σχετικά με το ανωτέρω θέμα, για κάθε εργοδότη που απασχολεί εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, είναι υποχρεωτική πλέον η ηλεκτρονική υποβολή αναγγελίας πρόσληψης, πίνακα προσωπικού, αναγγελίας οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού, καταγγελίας σύμβασης αορίστου χρόνου, βεβαίωσης – δήλωσης για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου, σύμβασης Μερικής Απασχόλησης και Εκ Περιτροπής Εργασίας και Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, ενώ η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε8 (Γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης) καθίσταται υποχρεωτική από 1/8/2013.

(Πηγή : www.e-forologia, Δήμητρα Καβουρίδου, Οικονομολόγος)


Λόγω των χρονικών κυρίως ιδιατεροτήτων που υφίστανται στη διαδικασία προσλήψεων των αναπληρωτών και ωρομισθιίων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, το ΥΠΑΙΘ απηύθυνε με δύο έγγραφά του ερωτήματα προς το Υπουργείο Εργασίας

Διαβάστε το 53559/Δ1/18-4-2013 έγγραφο και το

και το 10390/Δ2/24-1-2014 παρόμοιο

Η απάντηση του Υπουργείου Εργασίας (44098/28-5-2014) στην οποία απλώς παραθέτει το νομικό πλαίσιο χωρίς να δίνει ουσιαστικές απαντήσεις και κυρίως λύσεις στα ζητήματα που θέτει το ΥΠΑΙΘ

Η 5072/6/25-2-2013 (ΦΕΚ 449/Β/25-2-2013) απόφαση για το ΕΡΓΑΝΗ και η τροποποίησή της

28153/126/28-8-2013 (ΦΕΚ 2163/Β/30-8-2013)

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο