Κοινωφελής απασχόληση – Αμείβονται οι ωφελούμενοι αν απουσίασαν λόγω εκλογών

Έγγραφο 4.14331/οικ.719/14-5-2014 της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων

Σε ό,τι αφορά στην απουσία των ωφελουμένων των προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος, σας ενημερώνουμε ότι ο αναγκαίος για τη μετάβαση των ωφελουμένων προς και από τον τόπο άσκησης του εκλογικού δικαιώματος χρόνος λογίζεται ως χρόνος διανυθείς εντός του προγράμματος και ως εκ τούτου η αναλογούσα δαπάνη αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη καλυπτόμενη από τους πόρους του προγράμματος.

Διαβάστε το έγγραφο

 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο