Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής αναπληρωτών και ωρομισθίων για τις ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ

Απόφαση 25788/Δ1/8941/11-6-2018 (ΦΕΚ 2264/Β/15-6-2018) του Υπουργείου Εργασίας

Καθορίζονται τα κριτήρια για τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολών ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, ως ακολούθως:

 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
  Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται με βάση τα επόμενα κριτήρια:
 • Διδακτική εμπειρία
 • Επαγγελματική εμπειρία
 • Παιδαγωγικές σπουδές
 • Μεταπτυχιακές σπουδές
 • Ανεργία
 • Αυξημένα προσόντα κλάδων ΔΕ
 • Οικογενειακή κατάσταση
 • Βαθμός πτυχίου
 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 2. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
 3. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
 4. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
 5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
 6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΑΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
 7. ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
 8. ΥΠΟΒΟΛΗ, ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
 9. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ – ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΑΤΥΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Η υπ’ αριθμ. οικ. 28958/487/30-06-2016 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός κριτηρίων και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολών ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ» (ΦΕΚ 1979/Β’) παύει να ισχύει από τη δημοσίευση της παρούσας.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Μετάβαση στο περιεχόμενο