Καθορισμός κριτηρίων και επιλογής του εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολών ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ

Απόφαση 28958/487/23-6-2016 (ΦΕΚ 1979/Β/30-6-2016) του Υπουργείου Εργασίας

Καθορίζονται τα κριτήρια για τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολών ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ, ως ακολούθως:

Διαβάστε την ΥΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 16-6-2018

Η ανωτέρω ΥΑ καταργήθηκε με την απόφαση 25788/Δ1/8941/11-6-2018 (ΦΕΚ 2264/Β/15-6-2018) του Υπουργείου Εργασίας

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο