Νέα παράταση της προθεσμίας καταγραφής του ψηφιακού εξοπλισμού Σχολικών Μονάδων Μέχρι την Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2022


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 93α/28-01-2022 του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια των 2277/ΓΔ4/10-1-2022 και 4108/ΓΔ4/13-1-2022 εγγράφων, σας ενημερώνουμε ότι λόγω των έκτακτων συνθηκών η καταγραφή του ψηφιακού εξοπλισμού των Σχολικών Μονάδων στο «Κτηματολόγιο υποδομών Τ.Π.Ε. των σχολείων» που λειτουργεί μέσω του συνδέσμου http://inventory.sch.gr, παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 11-2-2022.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares