Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενών θέσεων Υπευθύνων των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Γρεβενών και Κοζάνης και Τεχνικών Υπευθύνων του 1ου ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Κοζάνης και του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Φλώρινας Υποβολή αιτήσεων από 27 Νοεμβρίου έως και 4 Δεκεμβρίου 2017

Έγγραφο 8016/27-11-2017 (ΑΔΑ:7ΣΞΣ4653ΠΣ-ΡΩ0) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Καλούμε τους εκπαιδευτικούς … ➜ περισσότερα

Κάλυψη των κενών ή κενουμένων στα ΕΚΦΕ και στα ΚΕΠΛΗΝΕΤ Η πλήρωση των θέσεων γίνεται ανεξάρτητα από την ύπαρξη λειτουργικών κενών στα σχολεία

Έγγραφο 179288/Δ2/26-10-2016 του Υπουργείου Παιδείας Σχετ.: 1. Η με αρ. … ➜ περισσότερα

Οι κενές θέσεις στα ΕΚΦΕ και στα ΚΕΠΛΗΝΕΤ πληρούνται ανεξάρτητα από τα λειτουργικά κενά στις σχολικές μονάδες

Εγκύκλιος 182668/Δ2/12-11-20145 του Υπουργείου Παιδείας Σχετικά με την κάλυψη των … ➜ περισσότερα

Παράταση αποσπάσεων εκπαιδευτικών Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων, Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Σ.Ε.Π.) στα ΚΕ.Σ.ΥΠ., Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.), Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) και Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.). Παράταση αποσπάσεων εκπαιδευτικών Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ). Μέχρι την πλήρωση των σχετικών θέσεων μετά από νέες προκηρύξεις

Απόφαση 108401/ΓΔ4/7-7-2015 (ΑΔΑ:7ΥΓΩ465ΦΘ3-024) του Υπουργείου Παιδείας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Την παράταση … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις ως προς την κάλυψη των κενών ή κενουμένων θέσεων Υπευθύνων και Συνεργατών των ΕΚΦΕ και Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των ΚΕΠΛΗΝΕΤ για το σχολικό έτος 2014-2015

Έγγραφο 138947/Γ7/3-9-2014 του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια της Υ.Α. 131642/Γ7/19-08-2014 … ➜ περισσότερα

Κάλυψη των κενών ή κενουμένων θέσεων Υπευθύνων και Συνεργατών των ΕΚΦΕ καθώς και Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., για το σχολικό έτος 2014 – 2015

Έγγραφο 131642/Γ7/19-8-2014 του Υπουργείου Παιδείας Καλούνται οι Διευθυντές των οικείων … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο