Ψηφιακός εξοπλισμός σχολικών μονάδων

Έγγραφο 166924/ΓΔ4/10-10-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Το ΥΠΠΕΘ σχεδιάζει την προμήθεια ψηφιακού υλικού για τα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης όλης της χώρας. Τα προγράμματα εξοπλισμού των σχολείων χρηματοδοτούνται από διάφορες χρηματοδοτικές πηγές (πχ ΠΔΕ, ΕΣΠΑ και άλλες). Ήδη υλοποιείται πιλοτικό πρόγραμμα αναβάθμισης του ψηφιακού εξοπλισμού σε περίπου 100 σχολεία της χώρας. Τα σχολεία αυτά κατέθεσαν την αίτηση για αναβάθμιση του εξοπλισμού τους μέσω της εφαρμογής edulabs και επιλέχθηκαν μεταξύ των 5500 σχολείων που υπέβαλαν σχετική αίτηση. Υπενθυμίζουμε ότι η εφαρμογή edulabs http://edulabs.minedu.gov.gr/, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ 110039/Δ1/5-7-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ με θέμα «Αναβάθμιση Ψηφιακών Υποδομών σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης» είναι αυτή που θα χρησιμοποιείται από τα σχολεία, τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ΠΕ και ΔΕ και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για την καταγραφή των αναγκών των σχολείων σε ψηφιακό εξοπλισμό και απαραίτητη προϋπόθεση έτσι ώστε αυτά να ενταχθούν σε ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα, ανεξάρτητα από το φορέα χρηματοδότησης.

Πριν από κάθε αίτηση για εξοπλισμό θα πρέπει το σχολείο, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. να αξιολογήσει το υπάρχον ψηφιακό υλικό του σχολείου για να το αξιοποιήσει κατάλληλα. Οι υπάρχοντες σταθμοί εργασίας, εάν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, μπορούν να αξιοποιηθούν είτε στα εργαστήρια για να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας, είτε για υποστήριξη της μηχανοργάνωσης του σχολείου, είτε στο γραφείο του συλλόγου των εκπαιδευτικών, είτε σε άλλα εργαστήρια του σχολείου, είτε να εγκατασταθούν σε αίθουσες διδασκαλίας

Σε κάθε περίπτωση οι ανάγκες και ο τύπος του εξοπλισμού που θα αιτείται το κάθε σχολείο θα καταγράφεται στην εφαρμογή edulabs και θα είναι αντικείμενο συνεργασίας του σχολείου με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ (Περιφεριακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, ΚΕΠΛΗΝΕΤ, Δ/νσεις Σπουδών Α/θμιας και Β/θμιας του ΥΠΠΕΘ).

Διαβάστε το έγγραφο 166924/ΓΔ4/10-10-2016

Σχετικά :

Εγκύκλιος Φ 478.6/34/43127/Α2/11-3-2016

Η Φ 478.6/35/47249/Α2/21-3-2016 εγκύκλιος με τις οδηγίες

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο