Κάλυψη των κενών ή κενουμένων θέσεων Υπευθύνων και Συνεργατών των ΕΚΦΕ καθώς και Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., για το σχολικό έτος 2014 – 2015

Έγγραφο 131642/Γ7/19-8-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Καλούνται οι Διευθυντές των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης να αποσπάσουν εκπαιδευτικούς για το υπόλοιπο από της οριζόμενης από τις εν λόγω εγκυκλίους θητείας, σε κενές και κενούμενες θέσεις Υπευθύνων και Συνεργατών Ε.Κ.Φ.Ε. καθώς και Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

Διαβάστε το έγγραφο

Διαβάστε το 138947/Γ7/3-9-2014 διευκρινιστικό έγγραφο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο