Έγκριση έρευνα με θέμα «Πρόληψη και έλεγχος του καπνίσματος στα Γυμνάσια της χώρας»


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 42895/Γ2/20-3-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Στην αρχή της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα – παρά τα επιτεύγματα των επιστημών υγείας, αλλά και τα επίπεδα ενημέρωσης του παγκόσμιου πληθυσμού σε σχέση με παλαιότερες εποχές – το κάπνισμα παραμένει ευρέως διαδεδομένο μεταξύ των νέων ανθρώπων. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), περίπου το 20% των εφήβων 13 έως 15 ετών κάνει χρήση κάποιου προϊόντος καπνού, ενώ το 25% των νέων που καπνίζει τσιγάρα, άναψε το πρώτο του τσιγάρο πριν συμπληρώσει τα 10 χρόνια..

Στην Ελλάδα, η ηλικία της πρώτης δοκιμής του καπνίσματος τοποθετείται μεταξύ 14 – 16 ετών για το 48% του μαθητικού πληθυσμού. Το 24,2% των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου δοκίμασε για πρώτη φορά να καπνίσει στην ηλικία των 11‐13 ετών και το 12,9% άναψε για πρώτη φορά τσιγάρο πριν τα 10 χρόνια (8‐10 ετών)

Το κάπνισμα χαρακτηρίζεται από τον Π.Ο.Υ. ως «ασθένεια», ως «επιδημία». Αποτελεί την κυριότερη αιτία θανάτου παγκοσμίως, η οποία, ωστόσο, μπορεί να προληφθεί και 4.000.000 άνθρωποι – το χρόνο- να σώσουν τη ζωή τους. Οι νέοι υποτιμούν συχνά τους κινδύνους του καπνού για την υγεία και τον κίνδυνο εξάρτησης. Για το λόγο αυτόν, τα ποσοστά των εφήβων καπνιστών παρουσιάζουν αυξητική τάση σε σημείο που να γίνεται λόγος για «παιδιατρική επιδημία». Όσο μικρότερη είναι η ηλικία των παιδιών που ξεκινούν το κάπνισμα, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος να γίνουν συστηματικοί καπνιστές αδύναμοι να διακόψουν. Εάν οι σημερινές τάσεις διατηρηθούν, 250.000.000 άτομα που σήμερα είναι παιδιά και έφηβοι θα χάσουν τη ζωή τους όταν θα είναι ενήλικες εξαιτίας ασθενειών που σχετίζονται με το κάπνισμα. Σε αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να προστεθούν και οι συνέπειες στην υγεία των νέων από το παθητικό κάπνισμα. Υπολογίζεται ότι, σε όλο τον κόσμο, το 40% των παιδιών έως 14 ετών εκτίθεται σε παθητικό κάπνισμα.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares