Διερεύνηση των απόψεων μαθητών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με τις μαθητικές κοινότητες Ενόψει επικείμενης νομοθετικής ρύθμισης

Έγγραφο Φ13.1/38374/Δ2/7-3-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των απόψεων μαθητών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το θέμα της λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων προκειμένου να ενημερωθεί σχετικά το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων πριν προχωρήσει σε επικαιροποίηση της σχετικής νομοθεσίας. Ειδικότερα, η διαδικασία για την διεξαγωγή της έρευνας είναι η εξής:

Η έρευνα θα διεξαχθεί μεταξύ 07-03-2017 και 07-04-2017 με ευθύνη του Συνηγόρου του Παιδιού

Το αρχικό έγγραφο

Για το ίδιο θέμα εκδόθηκε και το 39492/Δ2/8-3-2017 έγγραφο με βάση το οποίο επικαιροποιήθηκε το ερωτηματολόγιο που απευθύνεται στους μαθητές

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο