Εννοιολογική αλλαγή και εκτελεστικός έλεγχος-Συσχετιστικές μελέτες – Έρευνα

Έγγραφο 24356/Δ2/13-2-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Η έρευνα έχει θέμα: «Εννοιολογική αλλαγή και εκτελεστικός έλεγχος-Συσχετιστικές μελέτες» και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίων.

Διαβάστε το έγγραφο

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο