Πρόληψη και έλεγχος του καπνίσματος στα Γυμνάσια – Συνέχιση έρευνας


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 20107/Δ2/5-2-2015 του Υπουργείου Παιδείας

Επιτρέπουμε τη συνέχιση διεξαγωγής της έρευνας (η οποία είχε εγκριθεί με το με αρ. πρωτ. 42895/Γ2/20-03-2014 έγγραφο μας) από το Υπουργείο Υγείας με ακαδημαϊκό υπεύθυνο τον κ. Σωτήριο Τσιόδρα και υπεύθυνες τις κ.κ. Μαρία Συρμοπούλου και Αγγελική Κιρκίνη κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2014-2015 με τις εξής προϋποθέσεις:

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares