Συγκρότηση Δευτεροβάθμιας Ειδικής Διαγνωστικής Επιτροπής Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ) της ΠΔΕ Δυτ. Μακεδονίας

Απόφαση 6126/3-11-2015 (ΑΔΑ:ΒΧΖΕ4653ΠΣ-Ο3Ω) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Συγκροτούμε τη Δευτεροβάθμια … Διαβάστε περισσότερα…

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •