Συγκρότηση Δευτεροβάθμιας Ειδικής Διαγνωστικής Επιτροπής Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ) της ΠΔΕ Δυτ. Μακεδονίας

Απόφαση 6126/3-11-2015 (ΑΔΑ:ΒΧΖΕ4653ΠΣ-Ο3Ω) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Συγκροτούμε τη Δευτεροβάθμια Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔΕΑ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας για την εξέταση διάστασης δύο (2) απόψεων μεταξύ των γνωματεύσεων των ΚΕΔΔΥ και των ΙΠΔ για τον ίδιο μαθητή ή προσωπικής διαφωνίας των γνωματεύσεων ΚΕΔΔΥ με τους γονείς ή κηδεμόνες και εφόσον οι γονείς ή κηδεμόνες προσφύγουν στην ΕΔΕΑ και κατά περίπτωση για μαθητή Προσχολικής ή Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως ακολούθως:

Διαβάστε την απόφαση

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο