2η Ανασυγκρότηση πενταμελούς Ειδικής Διαγνωστικής Επιτροπής Αξιολόγησης (Ε.Δ.Ε.Α.) Δυτικής Μακεδονίας


άκουσε το άρθρο

ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας, Αρ. Πρωτ.: 7457/16-10-2023 (ΑΔΑ: ΨΘΣΙ46ΝΚΠΔ-Ν6Μ)

2η Ανασυγκρότηση πενταμελούς Ειδικής Διαγνωστικής Επιτροπής Αξιολόγησης (Ε.Δ.Ε.Α.) Δυτικής Μακεδονίας

Share and Enjoy !
Shares