Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑΛ

Απόφαση Φ2/13727/Δ4/28-1-2016 (ΦΕΚ 286/Β/12-2-2016, ΑΔΑ:Ω8ΙΚ4653ΠΣ-Η6Γ) του Υπουργείου Παιδείας Καθορίζουμε τα … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Προγράμματα Σπουδών των Μαθημάτων Καλλιτεχνικής Παιδείας των Καλλιτεχνικών Λυκείων

Απόφαση 7885/Δ2/19-1-2016 (ΦΕΚ 190/Β/3-2-2016) του Υπουργείου Παιδείας Καθορίζουμε τα Προγράμματα … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Προγράμματα Σπουδών των Μαθημάτων Καλλιτεχνικής Παιδείας των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων

Απόφαση 7888/Δ2/19-1-2016 (ΦΕΚ 166/Β/1-2-2016) του Υπουργείου Παιδείας Καθορίζουμε τα Προγράμματα … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων της Ομάδας Προσανατολισμού, Τομέων και Ειδικοτήτων Υγείας-Πρόνοιας και Αισθητικής-Κομμωτικής των Α΄ και Β΄ τάξεων Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.

Απόφαση Φ2/5298/Δ4/15-1-2016 (ΦΕΚ 64/Β/22-1-2016, ΑΔΑ:7ΞΠΔ4653ΠΣ-5ΘΕ) του Υπουργείου Παιδείας Καθορίζουμε τα αναλυτικά … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών για τα Μουσικά Σχολεία Ισχύουν από το σχολικό έτος 2015-2016

Απόφαση 203617/Δ2/11-12-2015 (ΦΕΚ 2858/Β/28-12-2015, ΑΔΑ:7ΘΒΗ4653ΠΣ-Ξ6Π) του Υπουργείου Παιδείας Καθορίζουμε τα … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διευκρινίσεις για Οδηγίες Διδασκαλίας και Πρόγραμμα Σπουδών των μαθημάτων του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας της Β΄ τάξης ΕΠΑΛ Για το σχολικό έτος 2015-2016

Εγκύκλιος Φ3/191727/Δ4/26-11-2015 του Υπουργείου Παιδείας Μετά την έκδοση της με … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων ειδικοτήτων του Τομέα Βιομηχανικού Σχεδιασμού της Ομάδας Προσανατολισμού Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Εφαρμογών της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.

Απόφαση Φ2/182893/Δ4/13-11-2015 (ΦΕΚ 2545/Β/25-11-2015, ΑΔΑ:70ΧΔ4653ΠΣ-7ΔΦ) του Υπουργείου Παιδείας Καθορίζουμε τα … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Εργασιακό περιβάλλον, Ασφάλεια και Υγιεινή» των ΕΠΑΛ

Απόφαση Φ2/177558/Δ4/5-11-2015 (ΦΕΚ 2446/Β/13-11-2015, ΑΔΑ:ΩΜΘΛ4653ΠΣ-Υ4Τ) του Υπουργείου Παιδείας Καθορίζουμε το … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Οικιακή Οικονομία» για τις Α΄ και Β΄ τάξεις Γυμνασίου

Απόφαση 159240/Δ2/9-10-2015 (ΦΕΚ 2296/Β/23-10-2015, ΑΔΑ:6ΟΛΤ4653ΠΣ-ΘΣΑ) του Υπουργείου Παιδείας Καθορίζουμε το … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών των μαθημάτων Πληροφορικής στα ΕΠΑΛ Αφορά σε μαθήματα Γενικής Παιδείας και μαθήματα Ειδικοτήτων

Απόφαση Φ2/141426/Δ4/10-9-2015 (ΦΕΚ 2010/Β/16-9-2015, ΑΔΑ:711Δ465ΦΘ3-62Ξ) του Υπουργείου Παιδείας Καθορίζουμε το … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Φυσική Αγωγή» όλων των τάξεων του Γενικού Λυκείου

Απόφαση 8561/Δ2/19-1-2015 (ΦΕΚ 197/Β/23-1-2015) του Υπουργείου Παιδείας Καθορίζουμε το Πρόγραμμα … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Πληροφορική» της Γ΄ τάξης Ομάδας Προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών Γενικού Λυκείου

Απόφαση 8564/Δ2/19-1-2015 (ΦΕΚ 189/Β/23-1-2015) του Υπουργείου Παιδείας Καθορίζουμε το Πρόγραμμα … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόγραμμα Σπουδών για τα ειδικά μαθήματα Ελεύθερο Σχέδιο και το Γραμμικό Σχέδιο

Απόφαση 8602/Δ2/19-1-2015 (ΦΕΚ 188/Β/23-1-2015) του Υπουργείου Παιδείας Καθορίζουμε το Πρόγραμμα … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων» της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου

Απόφαση 8614/Δ2/19-1-2015 (ΦΕΚ 186/Β/23-1-2015) του Υπουργείου Παιδείας Καθορίζουμε το Πρόγραμμα … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» της Α’ τάξης Γενικού Λυκείου

Απόφαση 8619/Δ2/19-1-2015 (ΦΕΚ 185/Β/23-1-2015) του Υπουργείου Παιδείας Καθορίζουμε το Πρόγραμμα … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Φυσική» τάξεων του Γενικού Λυκείου

Απόφαση 8570/Δ2/19-1-2015 (ΦΕΚ 184/Β/23-1-2015) του Υπουργείου Παιδείας Καθορίζουμε το Πρόγραμμα … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Χημεία» τάξεων του Γενικού Λυκείου

Απόφαση 8601/Δ2/19-1-2015 (ΦΕΚ 183/Β/23-1-2015) του Υπουργείου Παιδείας Καθορίζουμε το Πρόγραμμα … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο